Tauron i Rafako nie uzgodniły ostatecznych warunków ugody ws. rozwiązania powstałych kwestii spornych wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie, podały spółki w osobnych komunikatach. Jednakże negocjacje i mediacje przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP są kontynuowane.

Uzgodnienie ostatecznych warunków ugody miało nastąpić do 28 lutego br.

7 lutego Rafako, Mostostal Warszawa i spółka zależna Rafako E003B7 (łącznie: wykonawca) zawarły z Tauron Wytwarzanie porozumienie (w ramach mediacji) i aneks (poza mediacjami) do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW, podało Rafako. W porozumieniu strony zadeklarowały zamiar dalszego prowadzenia mediacji z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniem od Tauron Wytwarzanie, łącznie z potwierdzeniem możliwości zminimalizowania kwot wzajemnych roszczeń, jak również oświadczyły, że widzą realną możliwość zawarcia ugody do dnia 8 marca br.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Reklama

(ISBnews)