AmRest odnotował 1,36 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 32,94 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 74,59 mln euro wobec 103,12 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 422,03 mln euro w 2022 r. wobec 1 917 mln euro rok wcześniej.

"Grupa AmRest, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, działający w 23 krajach, zamknęła rok finansowy osiągając skonsolidowane przychody na poziomie 2 422 mln euro, co oznacza wzrost o 26,3% r/r. Zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 1,3 mln euro. Ponadto, w czwartym kwartale 2022 roku, sprzedaż osiągnęła poziom 651,1 mln euro, o 20,8% więcej niż w porównywalnym okresie 2021 roku. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach sięgnął 117% w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

"W 2022 r. sytuacja geopolityczna w Europie pogorszyła i tak już niestabilne warunki gospodarcze na całym świecie, wywierając silniejszy wpływ niż oczekiwano. W celu kontroli presji kosztowej i umożliwienia Spółce wzrostu marż, AmRest uruchomił ambitny program skoncentrowany na oszczędnościach w kluczowych obszarach. Główne filary programu skupiały się na efektywności energetycznej, redukcji odpadów, zarządzaniu opakowaniami, zarządzaniu łańcuchem dostaw i modelem dostaw. W tej sytuacji AmRest wygenerował wynik EBITDA na poziomie 384,4 mln euro, o 7% więcej w porównaniu do 2021 roku. To najwyższy wynik w historii spółki, wyłączając nadzwyczajny wkład w wysokości 37 mln euro ze sprzedaży Pizza Portal w 2019 roku" - dodano.

Reklama

Spółka podkreśliła, że wszystkie główne regiony działalności wykazały trend wzrostowy w 2022 roku. Europa Środkowo-Wschodnia wyróżniła się największą poprawą sprzedaży, osiągając 1 133,8 mln euro, odpowiadając za 46,9% sprzedaży grupy i notując wzrost o 29,9% r/r.

"EBITDA wyniosła 215 mln euro, o 18,8 mln euro więcej niż w 2021 roku, jednocześnie generując marżę EBITDA na poziomie 19%. Zarówno sprzedaż, jak i wynik EBITDA, osiągnęły rekordowy poziom" - czytamy dalej.

W przypadku Europy Zachodniej sprzedaż w 2022 roku wyniosła 829,2 mln euro, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do roku poprzedniego. EBITDA ukształtowała się na poziomie 107,5 mln euro, generując marżę w wysokości 13%. Sprzedaż w Chinach sięgnęła 82,6 mln euro w 2022 roku. EBITDA wyniosła 15,6 mln euro z marżą na poziomie 18,8%, podano także.

Grupa otworzyła 109 nowych restauracji, mając na koniec roku łącznie 2340 lokali, podała spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 4,79 mln euro wobec 12,27 mln euro zysku rok wcześniej.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)