PIE informuje, że od stycznia 2022 r. do końca czerwca 2023 r. powstało w Polsce 29,4 tys. ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych oraz 7 tys. spółek z kapitałem ukraińskim, czyli takich, w których jednym z udziałowców jest ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo. Jak oceniono, w przeciwieństwie do JDG, wojna nie spowodowała większych zmian w częstości zakładania spółek z kapitałem ukraińskim.

Prawie 26 tys. spółek z kapitałem ukraińskim

"Obecnie w Polsce aktywnych jest prawie 26 tys. spółek z kapitałem ukraińskim i stanowią one nieco ponad 1/4 spółek z kapitałem zagranicznym rejestrowanych w Polsce. Natomiast JDG zarejestrowane od stycznia 2022 r. stanowią 61 proc. wszystkich zagranicznych działalności założonych w tym okresie" – zauważono.

Według PIE wyraźna tendencja wzrostowa jest widoczna już od 2021 r., gdy powstało prawie 4,5 tys. spółek z kapitałem ukraińskim (rok wcześniej było to 2,9 tys.), a w 2022 r. było ich 4,8 tys. "Natomiast biorąc pod uwagę dotychczasowe dane do połowy 2023 r. (2,2 tys. zarejestrowanych spółek), wydaje się, że obecny rok zakończy się podobnym wynikiem jak 2022 r." – oszacowano.

Reklama

Najwięcej w handlu

Instytut dodał, że największą część spółek z kapitałem ukraińskim założonych od początku ub.r. działa w branży handlowej (23 proc.). Wskazano, że wśród spółek zajmujących się handlem szczególnie dużo jest firm prowadzących sprzedaż internetową oraz hurtową. Przekazano, że 17 proc. spółek działa w branży budowlanej, zajmując się przede wszystkim pracami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków. Z kolei 14 proc. firm funkcjonuje w branży transportu i magazynowania; są to głównie firmy zajmujące się transportem drogowym towarów.

"Nieco ponad 1 na 10 spółek działa w branży administrowania działalności wspierającej, przede wszystkim w działalności związanej z pośrednictwem pracy" – dodano.

PIE zauważył, iż w stosunku do lat przedwojennych wzrósł udział spółek działających w branży handlowej, a wyraźnie zmniejszył się w budowlanej. "Wyraźnie widać też różnicę w strukturze branżowej spółek w porównaniu do JDG, gdzie przeważały firmy budowlane (23 proc.), informatyczne (18 proc.) i zajmujące się pozostałą działalnością usługową (14 proc.)" – zaznaczono. Dodano, że branża handlowa miała 2,5 raza mniejszy udział w strukturze branżowej JDG niż spółek.

Najwięcej spółek (44 proc.) – zgodnie z informacją Instytutu – zarejestrowano od stycznia ub.r. w województwie mazowieckim. "Dość dużo ukraińskich spółek działa w dolnośląskim (9 proc.) i małopolskim (9 proc.)" – wskazano. Dodano, że działalność na Mazowszu prowadzi 24 proc. ukraińskich JDG, w województwie dolnośląskim 15 proc., a w małopolskim 13 proc. (PAP)

Autor: Adrian Reszczyński