Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała Tomasza Cudnego ze stanowiska prezesa zarządu oraz Sebastiana Bartosa ze stanowiska zastępcy prezesa zarządu ds. handlu XI kadencji, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała ze swego grona Pawła Rostkowskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, równocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju na okres trzech miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa zarządu, a także powierzyła Robertowi Ostrowskiemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. handlu. Robert Ostrowski pozostaje również zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych JSW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.