Jak donoszą media, z ogromnymi problemami finansowymi Poczty Polskiej ma się jej pomóc uporać rekompensata z budżetu państwa. Operator wnioskuje o 700 milionów złotych.

Wniosek Poczta Polska złożyła w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dotyczy on rekompensaty za straty poniesione na skutek pełnienia funkcji operatora wyznaczonego w latach 2021-2022. Obecnie, jak można przeczytać w mediach, procedury zostały dopełnione i operator czeka na przelew.

Rekompensata posłuży przede wszystkim do pokrycia kosztów związanych z ustawowym podniesieniem kwoty pensji minimalnej, którą pobiera 80 proc. osób zatrudnionych w Poczcie Polskiej.