Cykliczna konferencja WallStreet organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest nie tylko okazją do spotkań, lecz także do poznania opinii ekspertów oraz dyskusji na najważniejsze i najbardziej aktualne tematy dotyczące szeroko pojętego rynku.

ikona lupy />
fot. materiały prasowe

Noble Securities obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia. Z tej okazji przygotowano specjalną propozycję. Inwestorzy uczestniczący w konferencji WallStreet mogli skorzystać z unikalnej okazji i porozmawiać 1 : 1 z analitykami:

  • 7 czerwca z Sobiesławem Kozłowskim specjalizującym się w analizie rynku w szeroko pojętym ujęciu, a także analizującego wybrane spółki giełdowe o największej płynności oraz
  • 8 czerwca z Mateuszem Chrzanowskim, specjalizującym się w analizie spółek z branży przemysłowej, GameDev i automotive.

- Inwestorów mocno ciekawiła sytuacja spółek, które w ostatnim czasie dały wysokie stopy zwrotu. Pojawiały się również dyskusje na temat polskiego rynku gier, a w szczególności ewentualnego terminu premiery kolejnego „Wiedźmina” czy potencjału sprzedażowego „The Alters”. Rozmawialiśmy również o pespektywach spółek przemysłowych i surowcowych, wynikających z sytuacji gospodarczej w USA i Europie oraz polityki FED i EBC, które wciąż czekają zarówno na poprawę koniunktury w globalnym przemyśle, jak i na rozpędzenie się inwestycji finansowanych z KPO czy też nowej perspektywy unijnego budżetu – mówi Mateusz Chrzanowski, analityk w Noble Securities.

Uczestnicy w trakcie trzech dni trwania konferencji WallStreet licznie korzystali z możliwości rozmów z ekspertami na stoisku Noble Securities.

Jesteśmy jednym z najstarszych domów maklerskich na polskim rynku. To, co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do klienta i szeroka oferta, pozwalająca na dywersyfikację portfela – mówi Sławomir Groszek, dyrektor Departamentu Sieci Oddziałów Noble Securities. – W Noble Securities istnieje możliwość założenia nie tylko rachunku maklerskiego, lecz także indywidualnego konta emerytalnego (IKE) i indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Klient może również skorzystać z doradztwa inwestycyjnego[i], dysponując odpowiednim kapitałem już od 5 tys. zł. Warto dodać, że wolne środki, które oczekują ulokowania, są oprocentowane[1] – dodaje Sławomir Groszek.

Podczas konferencji WallStreet dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski wziął udział w panelu dyskusyjnym pt.: „Surowce, waluty, akcje. W co inwestować w drugiej połowie 2024 roku?”, a także w rozmowie z DGP przedstawił swoje prognozy na drugą połowę roku.

W przedstawianych analizach stwierdził, że zgodnie z najbardziej prawdopodobnym scenariuszem główne indeksy warszawskiej giełdy osiągnęły już swoje tegoroczne maksima. Ponadto wskazał także, że dobrą strategią na drugą połowę roku byłoby w tej sytuacji zwiększanie udziału gotówki i obligacji, kosztem akcji.

Notowania na warszawskiej giełdzie znajdują się w trendzie spadkowym od 20 maja 2024 r., kiedy indeks największych spółek osiągnął poziom 2600 pkt.
– Zakładam, z 60-proc. prawdopodobieństwem, że rynek akcji osiągnął już szczyt w ramach trendu wzrostowego, zapoczątkowanego w październiku 2022 r. Tym samym tegoroczne maksimum już osiągnęliśmy i w drugiej połowie roku przeważać będą spadki. O ich tempie przesądzać będą napływające na rynek dane – ocenia Sobiesław Kozłowski. Jednym z argumentów przemawiającym za tym, że szczyt w trendzie wzrostowym został już osiągnięty, jest zachowanie kursów sektora bankowego w trakcie publikacji wyników za I kw.

– Banki były dotychczas liderem wzrostów na GPW. Reakcją na publikację wyników finansowych, które z reguły były lepsze od oczekiwań, były spadki notowań. To pokazuje, że mamy do czynienie z dystrybucją akcji, po długotrwałym wzroście – uważa Sobiesław Kozłowski.

W ostatnich 12 miesiącach indeks WIG Banki wzrósł o 67 proc., dochodząc w drugiej połowie kwietnia do poziomu 14,1 tys. pkt, najwyższego w historii. Na początku czerwca branżowy wskaźnik znajdował się o ponad 10 proc. niżej.
– Nie widać w tym momencie spółek, które mogłyby zastąpić banki na pozycji lidera. Wartość WIG20 mogą w pewnym stopniu podbić spółki surowce, ale to wydaje się za mało do utrzymania trendu wzrostowego – mówi analityk.

Jedną z najsilniej drożejących spółek w WIG20 jest w tym roku KGHM Polska Miedź, którego notowania wzrosły o 15 proc. To przede wszystkim reakcja na drożejącą na globalnych rynkach miedź. Nadzieje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Chinach, na które przypada ponad połowa światowego zużycia tego metalu na świecie, sprawiły, że w drugiej połowie maja notowania miedzi z dostawą za trzy miesiące osiągnęły na rynku w Londynie poziom 11,1 tys. dol./t, najwyższy w historii. Prognozy banków inwestycyjnych wskazują, że w najbliższych miesiącach cena surowca może dojść do 12 tys. dol. Jednak udział akcji KGHM w portfelu WIG20 nieznacznie przekracza 6 proc., podczas gdy banki razem ze spółką ubezpieczeniową mają niemal 45 proc.

Według Sobiesława Kozłowskiego o nie najlepszych perspektywach warszawskiej giełdy przesądza także widoczny odpływ kapitału z rynków wschodzących.
– Kapitał płynie przede wszystkim w kierunku USA, gdzie spółki technologiczne wciąż jeszcze poprawiają rekordy notowań. W pierwszym tygodniu czerwca Europejski Bank Centralny zdecydował się zapoczątkować cykl obniżek stóp procentowych, co pociągnęło za sobą gwałtowne osłabienie euro w stosunku do dolara. Z kolei złoty osłabił się w odniesieniu do obydwu tych walut. Widoczna zmiana trendu na wykresie dolar/złoty powoduje, że stopy zwrotu z krajowego rynku, wyrażone w dolarze, będą spadać, a tym samym zniechęcać kapitał zagraniczny do inwestowania na GPW – wyjaśnia Sobiesław Kozłowski.

Analityk zwraca uwagę, że mimo znaczących wzrostów kursów na GPW, trwających już ponad półtora roku, w dalszym ciągu nie napływa kapitał do funduszy inwestujących w akcje. To sprawia, że potencjalnego odpływu kapitału zagranicznego nie będzie miał kto zrekompensować.

Analityk dodaje, że argumentem przemawiającym za spadkami kursów na GPW są także tradycyjnie słabe statystyki stóp zwrotu w III kw. Trzy miesiące zaczynające się w lipcu i kończące we wrześniu przyniosły spadki indeksu WIG20 w czterech przypadkach na pięć ostatnich lat.
– Obecnie te negatywne statystyki są szczególnie istotne, bo akcje mają za sobą ponadprzeciętnie dobry okres. Tym samym sprężyna jest mocniej napięta – mówi Sobiesław Kozłowski.

Analityk uważa, że realizacja negatywnego dla rynku akcji scenariusza nie będzie oznaczać spadków kursów wszystkich notowanych na GPW spółek. Firmy poprawiające wyniki finansowe mogą liczyć na zainteresowanie inwestorów mimo dekoniunktury na szerokim rynku.

Sobiesław Kozłowski dopuszcza też inne możliwe scenariusze zachowania rynku akcji.
– Wydaje się, że jeśli na najbliższych sesjach spadki będą dość mocne, WIG20 dość szybko zejdzie poniżej poziomu 2300 pkt i nastroje dość szybko staną się bardzo negatywne, to jednak dojdzie do jeszcze jednej fali wzrostowej. W takim przypadku WIG20 może odrobić znaczną część strat i nawet wrócić do majowego szczytu. Temu scenariuszowi przypisuję ok. 30-proc. prawdopodobieństwo – wyjaśnia analityk.

Takie zachowanie rynku nie stoi w sprzeczność z podstawowym scenariuszem, zgodnie z którym na rynku akcji kończy się długoterminowy trend wzrostowy. Sobiesław Kozłowski dodaje, że prognozy ekonomistów wskazują, iż rozwijające się ożywienie gospodarce ma mieć swoje apogeum w I kw. 2025 r. A ponieważ zdarzenia na rynku finansowym z reguły o kilka kwartałów wyprzedzają trendy w realnej gospodarce, to druga połowa II kw. 2024 r., jest dobrym momentem na ustanowienie szczytu na rynku akcji.

– Najmniej prawdopodobny scenariusz, któremu przypisuję 10-proc. prawdopodobieństwo, to kontynuacja hossy na GPW. To oznaczałoby, że jesteśmy w trendzie wzrostowym wyższego rzędu i wtedy indeksy mogłyby jeszcze znacznie przekroczyć majowe rekordy – mówi analityk Noble Securities.

Powyższy materiał stanowi materiał promocyjny Noble Securities S.A. i nie stanowi rekomendacji zachowań inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z dużym ryzykiem inwestycyjnym.

[1] Szczegółowe informacje na temat usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities są dostępne na stronie https://noblesecurities.pl/dom-maklerski/doradztwo-inwestycyjne