"W dniu 20 czerwca 2024 roku spółka otrzymała postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie podejrzenia popełnienia w dniu 15 marca 2024 roku przez osoby związane ze spółką Hindenburg przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi w postaci akcji spółki, które są notowane na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wbrew zakazowi określonemu w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, poprzez rozpowszechnienie za pośrednictwem internetu informacji, które dawały lub mogły dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, tj. o czyn z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dochodzenie zostało wszczęte przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji i jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

LPP złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Wcześniej w marcu LPP złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki, jej akcjonariuszy i inwestorów giełdowych, zagrażające bezpieczeństwu rynku finansowego, a podstawą zawiadomienia są nieprawdziwe bądź zmanipulowane informacje opublikowane w materiale Hindenburg. Hindenburg podała bowiem w marcu, że LPP nie zrezygnowała z działalności w Rosji po inwazji na Ukrainę i - według raportu Hindenburg Research - LPP miało ambitne plany dalszej ekspansji w Rosji. Po wybuchu wojny LPP zapowiedziała pozbycie się rosyjskich aktywów - ogłosiła plany pozbycia się swojej rosyjskiej spółki, 28 kwietnia 2022 r. poinformowała o zamiarze sprzedaży, a już 19 maja ogłosiła zakończenie negocjacji z nabywcą. Transakcja została sfinalizowana 30 czerwca 2022 r. Jednak Hindenburg twierdził, że podjęte działania miały charakter pozorny i były mistyfikacją.

Reklama

LPP oskarżył wówczas Hindenburg o zorganizowany atak dezinformacyjny obliczony na spadek kursu akcji LPP oraz o ewentualną próbę przejęcia wpływów w spółce LPP. Ponadto spółka LPP podkreśliła wtedy, że nie jest właścicielem biznesu rosyjskiego oraz nie kontroluje ani pośrednio, ani bezpośrednio obecnych właścicieli i dyrektorów spółki, która zakupiła od LPP jej rosyjską spółkę RE Trading OOO i zaznaczyła także, że nie prowadzi działalności handlowej na terenie Federacji Rosyjskiej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2023 (luty 2023 - styczeń 2024) spółka miała 17,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.