Jak czytamy w komunikacie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Polyolefins zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o 323,68 mln zł do kwoty 922,97 mln zł poprzez emisję akcji serii G.

Wskazano, że objęcie akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez: spółkę Hyundai Engineering Co., która obejmie 15 mln 348 tys. 963 akcji; Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (1 mln 052 tys. 184 akcji) oraz Grupę Lotos (15 mln 967 tys. 352 akcji).

"Łączna suma wkładów pieniężnych, które mają zostać wniesione na pokrycie wszystkich akcji serii G wyniesie 594.699.600 zł. Nadwyżka wartości ceny emisyjnej akcji serii G nad ich wartością nominalną (agio) w wysokości 271.014.610 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy GA Polyolefins" - napisano.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police - jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi ona dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu jest planowane na 2022 rok.