"Zarząd spółki podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 169 138 511,62 zł na następujące cele:

Reklama

1. kwotę 45 000 001 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję spółki,

2. kwotę 124 138 510,62 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)