Umowy przewidują, że wierzytelności o wartości nominalnej do 250 mln euro (1,1 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 17 czerwca 2021 roku) zostaną nabyte w czterech transzach pomiędzy czerwcem 2021 roku a marcem roku 2022, podano.

"Zgodnie z zapowiedzią powróciliśmy do inwestowania we Włoszech. Cieszy nas ta nowa inwestycja, szczególnie, że są to wierzytelności bankowe detaliczne niezabezpieczone - a więc nasza specjalizacja. Przeszliśmy długą drogę i dziś operacyjnie jesteśmy dobrze przygotowani do obsługi nowych spraw" - skomentował prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

"To ciekawy projekt, łączący zarówno tradycyjny zakup portfela, jak i forward flow wierzytelności w przeciągu 10 miesięcy" - dodał prezes.

Pełne informacje nt. inwestycji w II kw. 2021 r. Kruk opublikuje 9 lipca, podano także.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)