Propozycje nabycia obligacji serii F zostaną skierowane do wybranych inwestorów kwalifikowanych, podano w komunikacie.

Obligacje emitowane będą na okres 3 lat liczonych od dnia emisji, jako niezabezpieczone, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stopy bazowej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 4,2 pkt proc., z okresem odsetkowym wynoszącym 6 miesięcy. Obligacje emitowane będą po cenie emisyjnej 1 000 zł.

Reklama

"Celem obecnej emisji obligacji serii F jest pozyskanie finansowania na zakup kolejnych projektów farm fotowoltaicznych, które są na różnym etapie realizacji. Dodatkowo, co zapowiadaliśmy już w ubiegłym roku, interesujemy się także akwizycją projektów farm wiatrowych. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej rozbudować nasze portfolio i zwiększyć pozycję Columbus na rynku nowoczesnej energetyki" - powiedział wiceprezes Janusz Sterna, cytowany w komunikacie.

Obligacje serii F będą emitowane przez spółkę dominującą - Columbus Energy - natomiast realizacja inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych lub wiatrowych będzie się odbywała za pośrednictwem spółek zależnych z grupy kapitałowej Columbus Energy.

Decyzja o emisji papierów wartościowych serii F jest pierwszym etapem realizacji programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Program ma na celu budowanie zdywersyfikowanego finansowania działalności całej grupy.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)