Tworzymy nowy rozdział w obszarze tego, jak można połączyć naukę, innowacje i biznes. Znajdziemy w tym celu środki finansowe i będziemy rozwijać nowe, przełomowe technologie, bazując na naszych najważniejszych zasobach, czyli wodzie, wodorze i węglu - mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas wystąpienia towarzyszącego podpisaniu porozumienia w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W (ICI 3W) na kongresie Impact’22 w Poznaniu.
Jak dodawał członek zarządu BGK Dariusz Szwed, inicjatywa 3W jest szczególnie bliska bankowi.
Reklama
- Wierzymy, że edukacja młodych ludzi, którzy na studiach będą uczyli się nie tylko o idei 3W, ale i pozostałych ważnych przedmiotów, zaszczepi w nich to, co najważniejsze, czyli inne wykorzystanie wody, węgla, wodoru w przyszłości - powiedział Dariusz Szwed.
W inicjatywie tworzenia centrum oprócz Banku Gospodarstwa Krajowego uczestniczy Sieć Badawcza Łukasiewicz i 11 polskich uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Zielonogórski oraz Zachodnio-pomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Przedstawiciele wszystkich tych instytucji podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Centrum 3W podczas Impact’22.
ICI 3W będzie wspierać ośrodki naukowe i polskich badaczy, którzy rozwiązują problemy z dostępem do wody, opracowują sposoby, jak wykorzystać wodór w transformacji energetycznej, tworzą innowacyjne technologie związane z różnymi postaciami węgla pierwiastkowego: grafenu, nanorurek, fulerenów i innych. ICI 3W będzie też m.in. promować doktoraty wdrożeniowe, tworzyć programy studiów oraz szkolenia związane z 3W.

Horyzont Europa

- To niewątpliwe bardzo ważny krok we wspólnym działaniu m.in. dla zmiany klimatu - ocenił prof. dr hab. Inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.
Omawiając składniki 3W, wskazał, że woda to molekuła życia, przy czym należy pamiętać, że w przyszłości wyzwaniem będzie kwestia jej zasobów, retencji czy utylizacji ścieków. Wodór to rewolucyjne paliwo przyszłości, w którego produkcji Polska dominuje. W przypadku trzeciego „W” chodzi przede wszystkim o węgiel nowej generacji, czyli grafen.
- Powołanie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, to dosyć unikatowa sytuacja, że liderem budowania konsorcjów projektowych jest instytucja finansująca, czyli BGK - zauważył dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Jak dodał, drugi powód, który przesądza o tym, jak istotny jest projekt, zawiera się w słowie „Centrum”.
- Żeby realizować ambitne projekty, trzeba być interdyscyplinarnym, ale trzeba też umieć łączyć siły. W Polsce bardzo potrzebujemy tego, aby łączyć siły baz naukowych polskich uczelni, polskich instytutów badawczych po to, aby pracować dla polskich przedsiębiorców - tłumaczył Piotr Dardziński.
Wyjaśnił też, że celem inicjatorów projektu, jest stworzenie konsorcjów, które będą skutecznie składały wnioski o dofinansowanie z instrumentów dostępnych zarówno w Polsce, jak i w Europie.
- Horyzont Europa (Program Ramowy UE finansowania badań i innowacji na lata 2021-2027 - red.) jest naszym kluczowym wyzwaniem, żeby ze sobą nie konkurować, ponieważ mamy bardzo dobre różne kompetencje i powinniśmy je zmaterializować - podkreślił rektor Politechniki Poznańskiej.

Synergia kluczem do sukcesu

Zagadnieniu porozumienia zawartego wokół wody, węgla i wodoru została poświęcona również debata podczas Impact’22 „Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach inicjatywy 3W”. Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślali rolę, jaką w projekcie do odegrania ma synergia.
- Patrzymy na te trzy aktywa - woda, wodór, węgiel - przez pryzmat ich wzajemnej synergii. Banalny przykład dotyczy tego, że dla produkcji zielonego wodoru potrzebujemy krystalicznie czystej wody, a ta woda może być oczyszczona przez technologie węglowe - wskazał Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii i wsparcia biznesu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak podkreślił, synergia jest hasłem kluczem dla nowej inicjatywy.
- Centrum Innowacji 3W opiera się na synergii potencjałów. W naszym zamyśle to platforma łącząca świat nauki, biznesu, ale też świat sektora publicznego czy też sektora finansów - wszystkich interesariuszy, którzy mogą wnieść określony potencjał do realizacji naszych celów. Ta synergia ma wykreować wartość dodaną. Zależy nam na tym, aby interdyscyplinarne zespoły pracowały i wnosiły w tą inicjatywę to, co mają najlepszego - uzupełnił.
Wagę synergii podkreślił również prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, prorektor Politechniki Poznańskiej ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.
- Realizacja pewnych projektów będzie odbywać się we współpracy z biznesem. Będziemy mieli radę naukowo-biznesową, w której zasiądą również odbiorcy wszystkich rozwiązań, które będą wymyślane - wskazał.
Jak dodał, członkowie rady z ramienia biznesu będą mieli możliwość oceny, czy proponowane projekty mają szansę powodzenia i są skalowalne.
- Jednocześnie biznes będzie adresatem naszych działań - uzupełnił prof. Wieczorowski.
Komentował on również kwestię komercjalizacji projektów polskich naukowców. Jak zauważył, z biegiem lat polskie uczelnie radzą sobie coraz lepiej w tym obszarze. Od jakiegoś czasu większość z nich posiada centra transferu technologii odpowiedzialne właśnie za komercjalizację, m.in. za sprzedaż patentów. Wiele uczelni powołało również spółki celowe z myślą o komercjalizacji wypracowanych rozwiązań.

Współpraca nauki i biznesu

Oczekiwania BGK wobec projektu ICI 3W dotyczą właśnie efektów związanych z synergią. Jak wskazywał Maciej Przybyła to na przykład patenty, które będą wartością dla polskiej gospodarki czy dynamiczne zespoły kreujące konkretne rozwiązanie, które będzie można sfinansować.
- Wierzę w to, że ta wymiana wiedzy będzie propagowała pewną świadomość społeczną w wymiarze potencjału i wartości tych trzech zasobów (3W - red.), ale też pewnego standardu nowego modelu życia. Wierzę, że społeczność 3W będzie z czasem wyznaczała kierunki rozwoju dla biznesu, dla nauki w kreowaniu tych rozwiązań. I w konsekwencji wierzę, że Centrum Innowacji 3W będzie ośrodkiem certyfikacji określonych rozwiązań i będzie ona na tyle wiarygodna, że ułatwi w bardzo istotnym stopniu nie tylko finansowanie, ale i wchodzenia na rynki i ekspansję zagraniczną - wyjaśniał dyrektor zarządzający pionem strategii i wsparcia biznesu w BGK.
Podczas debaty Piotr Dardziński wskazał na rolę biznesu w finansowaniu projektów naukowych.
- Dobre finansowanie zaczyna się u przedsiębiorcy. Jeżeli jest on w stanie wyłożyć środki na badania, to znaczy, że ta potrzeba jest właściwie zidentyfikowana. Mam nadzieję, że Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W będzie takim miejscem, do którego będą przychodzić przedsiębiorstwa będące w stanie wyłożyć własne środki. Ale ponieważ mamy gospodarkę opartą w głównej mierze na małych i średnich przedsiębiorstwach, a nie na dużych, mających centra badawczo-rozwojowe, to środki, którymi dysponują przedsiębiorcy w naturalny sposób są ograniczone. I tu jest właśnie rola banku, który może zlewarować możliwości przedsiębiorcy - naświetlał kwestię finansowania Piotr Dardziński.
Jednocześnie przypomniał, że Centrum Innowacji 3W to pierwsza globalna inicjatywa skoncentrowana na wodzie, wodorze i węglu. Jej przewagą ma być interdyscyplinarność, to że biorą w niej udział różne jednostki, które równocześnie koncentrują swoją uwagę na budowie wspólnej agendy badawczej.
- To oznacza realizowanie wspólnych projektów. Nie zaczynamy tego przedsięwzięcia od tego, żeby spróbować zbudować centralne laboratorium. Jesteśmy skoncentrowani na tym, aby mieć konkretne projekty i w tym sensie jest to podążanie za globalnym trendem. Ta inicjatywa nie oznacza konieczności przenoszenia ludzi, sprzętu, zasobów materialnych. Ona oznacza trudną sztukę skoncentrowania naszych sił i kompetencji na realizacji wspólnych projektów - podkreślał prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
DZR
PARTNER RELACJI
foto: materiały prasowe