Najwięksi pożyczkodawcy działają zazwyczaj w jednej z dwóch branż – motoryzacyjnej albo telekomunikacyjnej.

Najbardziej zadłużone firmy (w ujęciu netto) w roku fiskalnym 2021-2022 to Toyota Motor Corp. (dług na poziomie 186 mld dol.), Volkswagen AG (185 mld dol.), AT&T Inc. (182 mld dol.), Verizon Communication Inc. (174 mld dol.) oraz Deutsche Telekom AG (153 mld dol.). Zestawienie uwzględnia 900 firm z całego świata, ale bez przedsiębiorstw finansowych. Od kwoty łącznego zadłużenia odjęto gotówkę w posiadaniu firm albo jej odpowiedniki (czyli aktywa, które mogą być upłynnione w krótkim terminie).

Statista podkreśla, że sektor działalności mocno różnicuje potrzeby pożyczkowe firm, jednak zadłużenie może być dobrym wskaźnikiem ich finansowej kondycji, szczególnie jeśli porównujemy podmioty z tej samej branży.

Reklama

Jak wynika z szacunków firmy inwestycyjnej Janus Henderson przedsiębiorstwa z USA odpowiadają za ponad połowę zadłużenia netto. Chociaż firmy zaczęły zapożyczać się na potęgę już od roku fiskalnego 2015-2016, to Janus prognozuje, że wzrost kosztów finansowania długu i gospodarcze spowolnienie odwrócą ten trend.

ikona lupy />
Najbardziej zadłużone firmy na świecie / statista.com