"Aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej pomniejszony o sprzedaż konsorcjantów wynosi 4 413 mln zł i obejmuje kontrakty zawarte lub projekty zaoferowane, w przypadku których dokonano wyboru naszej oferty. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych segmentach kształtuje się następująco: na Segment Energetyka przypada 3 033 mln zł, na Segment Nafta, gaz, chemia 441 mln zł, na Segment Produkcja 312 mln zł, na Segment Budownictwo infrastrukturalne 229 mln zł oraz na Segment Budownictwo przemysłowe 398 mln zł" - czytamy w raporcie za I półrocze.

Spółka deklaruje, że w perspektywie najbliższych lat istotnym z punktu widzenia płynności finansowej jest skuteczne pozyskiwanie kontraktów, których docelowa skala powinna zastąpić obecnie realizowane kontrakty strategiczne. Uzupełnianie bieżącego portfela kontraktów wraz z postępem zaawansowania kontraktów strategicznych jest jednym z głównych priorytetów zarządu. Jakkolwiek wpływ kontraktów strategicznych na wynik grupy jest obecnie dominujący to dodatkowe kontrakty pozyskiwane obecnie i planowane do pozyskania w najbliższych latach powinny mieć rosnący udział w wynikach zapewniając dodatkowe przepływy dla grupy.

Reklama

"Jednym ze środków pozwalających na osiągnięcie tego celu dla grupy Polimex Mostostal jest decyzja zarządu spółki dominującej uczestniczenia we wszystkich znaczących przetargach w formule konsorcjum Polimex Mostostal S.A. z udziałem wyspecjalizowanej w danym zakresie spółkach z grupy kapitałowej Polimex Mostostal. Oprócz rynku Polski, Grupa Polimex Mostostal planuje sukcesywny wzrost portfela projektów zagranicznych. W chwili obecnej realizuje projekty m.in. w Belgii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Planowane zwiększenie portfela projektów zagranicznych odbywać się będzie w szczególności w oparciu o istniejącą współpracę z międzynarodowymi koncernami paliwowymi i chemicznymi w ramach realizowanych projektów oraz dostawę i montaż konstrukcji stalowych" - czytamy także.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 304 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)