"Wskaźniki osiągnięte przez LOT w 2022 roku z optymizmem pozwalają patrzeć na potencjał rozwojowy spółki" - wskazały PLL LOT w informacji prasowej.

Jak dodano, samoloty narodowego przewoźnika w ub.r. wykonały ponad 90 tys. rejsów, przewożąc na swoich pokładach blisko 8 mln podróżnych, a wskaźnik wypełnienia miejsc w samolotach przekroczył 80 proc.

"Walne Zgromadzenie PLL LOT zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022; w ubiegłym roku PLL LOT wypracował ponad 113,7 mln zł zysku przy przychodach przekraczających 8,3 mld zł" - podała spółka.

Jak wskazał prezes PLL LOT Michał Fijoł, wyniki finansowe przewoźnika "z ostrożnym optymizmem pozwalają też patrzeć na perspektywę spłaty zobowiązań wynikających z pomocy publicznej i realizację naszych ambitnych założeń rozwojowych". "LOT jest rentowny, LOT jest gościnny, LOT jest punktualny" - podkreślił Fijoł.

Reklama

Spółka poinformowała ponadto, że w 2022 r. LOT Cargo osiągnął rekordowe 755 mln zł przychodu.

LOT ocenia, że powraca "na ścieżkę rentownego rozwoju możliwego dzięki konsekwentnie realizowanej strategii handlowej i operacyjnej".

Spółka przypomniała, że PLL LOT "są jedną z najbardziej dotkniętych przez wojnę w Ukrainie linią lotniczą". "Na skutek działań wojennych anulacji uległo 11 połączeń obsługiwanych przez LOT. W związku z koniecznością omijania strefy dotkniętej konfliktem rejsy długodystansowe w kierunku Azji, w zależności od trasy, wydłużyły się nawet o ponad 2 godziny" - podano. Jak dodano, LOT odbudowuje się też po okresie ograniczeń i zawieszenia działalności operacyjnej na skutek pandemii COVID-19, która doprowadziła do największego kryzysu w historii lotnictwa cywilnego.

Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT w marcu br. prognozował, że w 2022 r. spółka wypracowała ponad 100 milionów złotych zysku netto.

W sierpniu 2022 r. PLL LOT informowały, że za 2021 r. odnotowały stratę z działalności podstawowej w wysokości 1 mld 327 mln zł. W 2020 r. LOT odnotował stratę w wysokości 1 mld 41 mln zł wobec 68,9 mln zł zysku w 2019 r.

W 2020 r., w czasie pandemii COVID-19 LOT dostał w sumie niemal 3 mld zł pomocy publicznej, z czego 1,7 mld zł stanowiła pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju, a reszta pochodziła z dokapitalizowania poprzez objęcie dodatkowych akcji spółki przez Skarb Państwa.

PLL LOT bezpośrednio latają do portów w Europie, a dalekodystansowe rejsy realizowane są na lotniska w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. LOT w ubiegłym roku przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta