Menedżerowie przeciwko telepracy

W badaniu menadżerowie pytani byli o plany dotyczące zatrudnienia w ich firmach. Jak się okazuje, należy spodziewać się przyspieszenia tempa rekrutacji nowych pracowników. Aż 92 proc. zarządzających deklaruje, że będzie zatrudniać, z czego 40 proc. ocenia, że zwiększy liczbę etatów o 6-10 proc. Ten przedział zanotował ogromny wzrost w porównaniu z dwoma poprzednimi edycjami badania – rok temu takie odważne deklaracje składało 8 proc. menadżerów, a dwa lata temu 16 proc.

Reklama
ikona lupy />
Ile menedżerowie planują zatrudniać / KPMG

Źródło: badanie „KPMG CEO Outlook”

Dużą zmianę można też zaobserwować w podejściu zarządzających firmami do pracy zdalnej – obecnie na świecie panuje mobilizacja pracodawców do powrotu do pracy z biura. W ten trend wpisują się również prezesi z Polski, bo aż 88 proc. z nich planuje całkowicie zrezygnować z pracy zdalnej wśród pracowników, których tradycyjne role opierały się na pracy stacjonarnej.

„Co więcej, wszyscy pracodawcy z Polski rozważają nagradzanie pracowników, którzy starają się przychodzić do biura, przydzielając preferowane zadania, podwyżki czy awanse” – zaznaczono w badaniu.

Największe zagrożenia dla polskich firm

Prezesi zarządzający największymi firmami w Polsce wskazują, że największym ryzykiem dla działalności ich firm w perspektywie 3 lat jest niepewność polityczna. To zupełnie nowy czynnik, który w poprzednich edycjach badania przeprowadzonego przez KPMG zajmował odległe miejsca we wskazaniach zarządzających.

Jak podkreślają autorzy raportu, badanie opinii osób zarządzających przypadło na sierpień 2023 r., a więc jeszcze zanim okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość nie zdobędzie parlamentarnej większości.

„Z jednej strony był to okres przed polskimi wyborami parlamentarnymi, co mogło znacząco wpłynąć na odpowiedzi respondentów z Polski dotyczące niepewności politycznej, która wówczas osiągnęła apogeum w skali krajowej” – napisano w badaniu. „Z drugiej strony był to czas przed eskalacją konfliktu izraelsko-palestyńskiego, którego jesteśmy obecnie świadkami. Jego nasilenie potwierdza obawy światowych prezesów co do zagrożeń wynikających z ryzyka niepewnej sytuacji geopolitycznej” – dodano.

Niemniej można założyć, że zmiana władzy w Polsce, jaka zapewne dokona się w efekcie wyborów parlamentarnych z października 2023 r., będzie dodatkowo budzić niepokoje wśród polskich przedsiębiorców. Nowy rząd na ogół ma swoje pomysły na politykę gospodarczą i pieniężną, co zwiększa u przedsiębiorców poczucie niestabilności, niepewności i trudności w mitygowaniu ryzyk.

Dyrektorzy boją się nowej technologii

W poprzednich dwóch badaniach czynnik polityczny nie spędzał snu z powiek prezesom polskich firm – większe zagrożenie upatrywali oni w chociażby niedostatecznym dostosowaniu się do nastrojów społecznych, cyberbezpieczeństwie czy przebojowym wejściu na rynek nowych technologii.

Rewolucja technologiczna nadal wskazywana jest jako duże zagrożenie – zajęła w badaniu z 2023 r. ex-aquo drugie miejsce wraz z takimi czynnikami jak kwestie środowiskowe, zmiany regulacyjne czy następstwa wysokości stóp procentowych.

ikona lupy />
Czego najbardziej boją się polscy menedżerowie / KPMG

Źródło: badanie „KPMG CEO Outlook”

Polscy menadżerowie bardziej optymistyczni

Z badania KPMG wynika również, że kadra zarządzająca polskich firm patrzy pozytywniej na perspektywy swoich przedsiębiorstw niż ich koledzy ze świata. Aż 88 proc. prezesów działających w Polsce jest pewna, że ich firma w perspektywie 3 lat będzie rosła – to aż o 11 pkt proc. więcej niż średnia dla świata.

Nasi menadżerowie optymistycznie patrzą też na ogół branży, w której działają – tu również odsetek wskazań oczekujących progresu w sektorze ich działalności jest wyższy niż średnia dla świata.

Jedyny parametr, w którym polscy CEO są nastrojeni mniej pozytywnie niż ich światowi odpowiednicy, dotyczy perspektyw dla globalnej gospodarki. W Polsce 72 proc. menadżerów wyraża pewność, że światowa gospodarka w ciągu 3 lat odnotuje wzrost, podczas gdy na świecie uważa tak 73 proc. badanych.

ikona lupy />
Pewność rozwoju firm w przyszłości / KPMG

Źródło: badanie „KPMG CEO Outlook”