Marża odsetkowa netto BZ WBK wzrosła r: r do 3,78% na koniec I półr.Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Marża odsetkowa netto Grupy Banku Zachodniego WBK (zannualizowana w ujęciu narastającym) wzrosła do 3,78% na koniec I półrocza wobec 3,62% rok wcześniej pod wpływem umiarkowanie wyższego średniookresowego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz niższych kosztów finansowania, podał bank.

"Czynnikiem wspierającym wzrost marży odsetkowej netto był spadek kosztów finansowania w efekcie optymalizacji źródeł finansowania i działań dostosowawczych realizowanych w ramach oferty Grupy. Dzięki korzystnym tendencjom sprzedażowym, stymulowanym przy pomocy narzędzi zwiększających jakość, dostępność i atrakcyjność oferty, Grupa odnotowała pożądane z punktu widzenia marży zmiany w zakresie kluczowych wolumenów biznesowych, w tym przyrost w stosunku rocznym należności od klientów indywidualnych (zwłaszcza kredytów gotówkowych), znaczące zwiększenie niskokosztowych środków bieżących ludności i podmiotów gospodarczych oraz spadek depozytów terminowych klientów indywidualnych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał, że w I kw. 2017 r., w warunkach stabilnie niskich stóp procentowych, kwartalna marża odsetkowa netto Grupy (zannualizowana w ujęciu kwartalnym) uległa zawężeniu o 0,05 pkt proc. W II kwartale 2017 r. marża odsetkowa netto powróciła do tendencji wzrostowej, rozszerzając się o 0,08 pkt proc.

"Kluczowe dla tej zmiany czynniki strukturalne to wzrost sprzedaży kredytów detalicznych i neutralizacja wpływu kampanii kont oszczędnościowych poprzez optymalizację bazy depozytów terminowych klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych" - czytamy także.

Bank podał, że wskaźnik kosztu ryzyka grupy BZ WBK wyniósł 0,66% w I połowie 2017 r. wobec 0,75% w I połowie 2016 r.

Bank Zachodni WBK odnotował 651,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 723,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. W okresie I-II kw. 2017 r. bank miał 1 104,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 279,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 149,77 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 150,10 mld na koniec 2016 r.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)