Przeciętne oprocentowanie lokaty o terminie zapadalności 1-3 miesiące dla gospodarstw domowych spadło do 0,8 proc. z 1,3 proc. w kwietniu.

Dla firm oprocentowanie lokaty o terminie 1-3 miesiące spadło do 0,3 proc. z 0,6 proc. w kwietniu.

Środki ulokowane na okres 3-6 miesięcy dały w maju przeciętnie 0,4 proc. wobec 0,8 proc.

Firmy lokujące środki na ten okres mogły liczyć na zarobek 0,4 proc. wobec 0,6 proc.

W sumie oprocentowanie wszystkich kategorii lokat w maju spadło do 0,6 proc. z 0,9 proc. w kwietniu. Dotyczy to lokat dla gospodarstw domowych.

Przeciętne oprocentowanie lokat dla firm spadło do 0,3 proc. z 0,4 proc. w kwietniu.