"6 listopada 2020 roku bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 października 2020 roku o nałożeniu na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Rozporządzenie nr 575/2013). Dotychczasowy bufor wynosił 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko" - czytamy w komunikacie.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)