"Zgodnie z podpisanym przez emitenta, GISA oraz MTB listem intencyjnym z dnia 19 listopada 2020 roku, pozyskanie przez MTB zgody Narodowego Banku Białorusi stanowi realizację jednego z działań koniecznych do zawarcia transakcji sprzedaży akcji banku przez emitenta i GISA na rzecz MTB" - czytamy w komunikacie.

W listopadzie ub.r. Gettin Holding podpisał z Getin International w likwidacji (GISA) oraz Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku na Białorusi (MTB) list intencyjny, w którym strony wyraziły intencję podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez Getin Holding i GISA na rzecz MTB lub podmiotów z nim powiązanych akcji spółki Idea Bank z siedzibą w Mińsku. Wówczas podano, że proponowana cena wynosi równowartość 73,81 mln zł (wg kursu NBP z 18 listopada), a umowa sprzedaży ma zostać zawarta do 4 stycznia 2021 r.

W lipcu ub. r. Getin Holding informował, że otrzymał dwie niewiążące oferty kupna akcji Idea Banku z siedzibą w Mińsku - spółki zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.