"Zarząd PKO Banku Polskiego informuje, że 14 stycznia 2021 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w którym KNF zaleca bankowi:

1. wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),

2. niepodejmowanie w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych. KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu oraz rady nadzorczej banku dotyczącego ww. zalecenia" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu ub.roku akcjonariusze PKO BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

>>> Polecamy: Prezes NBP dopuszcza dalsze obniżenie stóp procentowych. Ich ewentualna podwyżka to abstrakcja