Bank podał, że finansowanie udzielone klientom netto ogółem wyniosło 241,3 mld zł na koniec IV kw. wobec 244,1 mld zł rok wcześniej (spadek o 1,1% r/r).

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych wyniosła łącznie 5,6 mld zł i była niższa o 24,9% w skali roku oraz o 13,3% niższa w ujęciu kwartalnym. Bank podał, że spadek sprzedaży spowodowany był restrykcjami epidemicznymi.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,6 mld zł w IV kw. wobec 3,5 mld zł rok wcześniej. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wyniosła 3 mld zł wobec 4 mld zł rok wcześniej.

Finansowanie przedsiębiorstw brutto wyniosło 33,9 mld zł na koniec 2020 r. i było niższe o 1,7% w skali roku.

Finansowanie klientów korporacyjnych brutto wyniosło 71,3 mld zł na koniec 2020 r., co oznacza spadek o 3,5% r/r oraz o 0,3% w ujęciu kwartalnym.

Udział należności z rozpoznaną utratą wartości ogółem wyniósł 4,4% na koniec IV kw. 2020 r. wobec 4,3% rok wcześniej.

Bank podał, że utrzymał koszt ryzyka na niskim poziomie 0,74% (z wpływem COVID-19).

Wskaźnik pokrycia odpisem należności z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 84% na koniec IV kw. 2020 r. wobec 72% rok wcześniej.

Zobowiązania wobec klientów wyniosły 282,4 mld zł na koniec IV kw. i były wyższe o 10,2% w skali roku.

Depozyty klientów ogółem wzrosły o 13,2% r/r do 197 mld zł na koniec IV kw. 2020.

Bank podał, że liczba rachunków klientów indywidualnych wzrosła o 37,5% r/r do 8,257 mln sztuk na koniec ub. roku.

Liczba klientów korporacyjnych z dostępem do bankowości elektronicznej wzrosła o 58,6% r/r do 13,8 tys.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)