Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP, jak również ze składu zarządu, z upływem dnia zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca - podał bank w komunikacie. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

Akcje PKO BP tanieją

"Złożenie rezygnacji ze skutkiem na datę przyszłą ma, zgodnie z dobrymi praktykami, zapewnić ciągłość podejmowania decyzji i umożliwić Radzie Nadzorczej Banku dokonanie wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Banku" - napisano w komunikacie.

Tuż po informacji o rezygnacji prezesa banku, kurs akcji PKO BP na warszawskiej giełdzie zanurkował o prawie 7 proc. do 34,06 zł. O godzinie 11:17 akcje traciły 5,2 proc. i kosztowały 35,25 zł.

Po godzinie 16. we cena akcji PKO BP wynosiła 34,20 zł. To oznacza spadek o 7,99 proc. w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia.

Obroty akcjami PKO BP były we wtorek największe na warszawskiej GPW, o godzinie 16.01 ich wartość wynosiła 349,8 mln zł. Dla porównania, na drugiej pod względem wartości handlu we wtorek spółce, czyli PZU SA, obroty o godzinie 16.01 wynosiły 181,3 mln zł.

Jagiełło był prezesem PKO BP od października 2009 roku, powołany został na kolejne kadencje w 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Był odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii na lata 2010-2012, 2013-2015, 2016-2019 oraz 2020-2022.

Ponad 25 lat w bankowości

Zbigniew Jagiełło funkcję prezesa PKO Banku Polskiego objął w październiku 2009. Następnie był powołany na kolejne kadencje w 2011, 2014, 2017 i 2020 roku.

Z okazji premiery swojej książki w październiku ub.r. "Od skarbonki do chmury, czyli historia transformacji PKO Banku Polskiego" mówił PAP o swoich początkach w banku: "kiedy przyszedłem do PKO BP z Pekao, zorientowałem się, że jest to instytucja finansowa inna, niż ówczesna konkurencja. W banku panowała kultura urzędnicza, a sam bank wyraźnie odstawał od standardów wyznaczonych przez rynek". Opisywał w książce metamorfozę, jaką przeszła ta instytucja finansowa, zmieniając się w nowoczesną organizację nadającą rytm zmianom w polskim sektorze bankowym.

Pracując od ponad dekady w PKO Banku Polskim S.A. Jagiełło był odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie PKO Banku Polskiego przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Przygotowywał i realizował strategie PKO BP na lata 2010-2012, 2013-2015, 2016-2019 oraz 2020-2022. Odpowiadał także za dostosowanie banku do wymogów bardziej konkurencyjnego rynku finansowego, kreowanie i na dużą skalę udostępnianie zaawansowanych rozwiązań informatycznych. A ostatnim czasie - za zaangażowanie banku w walkę z COVID-19.

Media spekulowały kilkakrotnie o jego ewentualnym odejściu, m.in. gdy w 2015 roku władzę w Polsce przejmował PiS; czy przy zmianach w kierowaniu Pekao oraz PZU.

Jagiełło jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie członek Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Z bankowością i finansami związany jest od ponad dwudziestu pięciu lat. Przez blisko 9 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W drugiej połowie lat 90. m.in. jako wiceprezes zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI.

Członek Rady Związku Banków Polskich oraz organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Jagiełło odznaczony został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Był przewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy.

To także laureat licznych nagród i wyróżnień. Wybrany m.in. Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Dwukrotnie Laureat Super Wektora 2011 i 2018 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Magazyn Bloomberg Businessweek Polska w latach 2012, 2014 i 2015 zaliczył go do TOP 20 Najlepszych Menedżerów w Polskiej Gospodarce.

PKO Bank Polski jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 18,4 proc. udziałów w rynku oszczędności, kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Bank ma ponad 9,51 mln kart płatniczych, jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Na koniec 2020 r. bank miał ponad 5 mln aktywnych aplikacji IKO.

Skarb Państwa ma 29,43-proc. udziału w akcjonariacie PKO BP.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Zwołane na 7 czerwca ZWZ banku zdecydować ma miedzy innymi w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku banku z lat poprzednich, w kwocie 5,5 mld zł. Jak podano, uzasadnieniem dla niedzielenia zysku jest możliwość jego potencjalnego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach.