"Podwyższenie ratingu wynika z przeprowadzenia przez bank emisji obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych oraz odzwierciedla pogląd Fitch, że posiadaczom obligacji senioralnych uprzywilejowanych przysługuje ochrona, wynikająca z bufora zobowiązań podporządkowanych banku (junior resolution debt buffers). W opinii Fitch, obligacje uprzywilejowane będą związane ze znacząco niższym ryzykiem niż ryzyko banku" - czytamy w komunikacie.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec 2020 r.

Reklama

(ISBnews)