"Potwierdzenie IDR-ów odzwierciedla nasz pogląd na zrównoważone ryzyka dla jednostkowego profilu kredytowego banku oraz brak istotnych zmian w naszej ocenie wsparcia dostępnego dla banku ze strony jego jednostki dominującej, Banco Santander S.A. (A-/stabilna/a-). Pierwsza z nich odzwierciedla naszą rewizję oceny środowiska operacyjnego do stabilnej z negatywnej oraz związaną z tym redukcję ryzyk dla środowiska operacyjnego w profilu spółki i profilu finansowym Santander BP" - czytamy w komunikacie.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Reklama

(ISBnews)