"Trzeci kwartał był czasem kontynuacji gospodarczego ożywienia po pandemii, a my potrafiliśmy przekuć to odreagowanie na dobre wyniki naszego banku. Wróciły już one na dobre do poziomów sprzed pandemii. Co ważne, aktywność naszych klientów rośnie nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem, ale i poprzednim kwartałem, mamy duży popyt na kredyty, zwłaszcza wśród małych i średnich firm i klientów indywidualnych. Za wzrost rentowności banku odpowiada też nasza ciągła praca nad efektywnością i niższe koszty operacyjne" - powiedział Skiba, cytowany w komunikacie.

"Dzięki tym działaniom powtarzalne ROE w trzecim kwartale wyniosło ponad 9%, a to w środowisku wyższych stóp procentowych powoduje, że spodziewamy się szybszego niż zakładaliśmy w strategii osiągnięcia dwucyfrowego poziomu tego wskaźnika" - dodał.

Reklama

Zgodnie ze strategią, grupa planuje w 2024 roku osiągnąć ROE na poziomie co najmniej 10% i wskaźnik koszty/dochody (łącznie z BFG) na poziomie około 42%, dzięki wzrostowi portfela kredytów w tempie 6-8% rocznie, poprawie marży odsetkowej o 5-8 bps rocznie, utrzymaniu dynamiki kosztów działania poniżej wskaźnika inflacji.

Powtarzalny wskaźnik ROE przekroczył w III kwartale 2021 r. poziom 9%, podał bank.

Wskaźnik ROE (z liniowym rozkładem BFG) osiągnął poziom 8,0% (7,8% nominalnie) na koniec III kw.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)