"Wysoki poziom nadwyżki kapitałowej oraz ROE, jak i rozpoczęty proces zawierania ugód, stwarzają warunki do oczekiwania powrotu do wypłaty dywidendy w 2022 r." - czytamy w prezentacji.

Bank poinformował, że ma solidną pozycję kapitałową i posiada ponad 16 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,97%, a współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 17,76% na koniec września.

ROE netto w ujęciu kwartalnym wyniosło 12,1% w III kw. wobec 6,4% rok wcześniej i nie zmieniło się wobec II kw. br. ROE netto w ujęciu 12- miesięcznym wyniosło -2,2% w III kw. wobec 6,4% rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)