Reklama

"Miniony rok był dla nas rekordowy pod względem osiągniętych wyników finansowych. Duży wzrost sprzedaży oraz zysku netto w okresie ostatnich pięciu lat jest rezultatem rozszerzenia oferty w kilku dodatkowych dzielnicach i dynamicznej sprzedaży tych projektów. Grupa Victoria Dom ma silną pozycję na polskim rynku, znaczącą skalę działania i utrzymuje ponadprzeciętną rentowność budując mocne podwaliny do dalszego wzrostu w kolejnych latach. Nasza pozycja finansowa jest bardzo dobra i pozwala nam na finansowanie dalszego rozwoju grupy" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.

W 2021 roku grupa ukończyła realizację 11 inwestycji: Przystanek Tarchomin 2, Ursus Factory 4 i 5, Viva Garden 10, Osiedle Classic XI i XII, Metro Połczyńska 3, Miasteczko Nova Ochota 2, 3 i 4, wymieniono.

"Z optymizmem patrzymy na kolejne okresy, choć mamy obecnie do czynienia z trudną sytuacją na rynku deweloperskim. Wysoka inflacja przekładająca się na ograniczenie zdolności kredytowej klientów w połączeniu z utrzymującym się wzrostem cen mieszkań ma krótkoterminowy wpływ na spadek sprzedaży lokali. Zakładamy jednak, że po słabym pod tym względem pierwszym kwartale br. będziemy obserwować odbicie sprzedaży w kolejnych kwartałach. Mniejszą aktywność po stronie klientów indywidualnych kompensują fundusze PRS inwestujące w wynajem instytucjonalny. Powoduje to stabilizację rynku pod względem cenowym i sprzedażowym. Oceniamy jednocześnie, że obecna sytuacja preferuje większych deweloperów, do których zalicza się Victoria Dom. Wysokie ceny gruntów, rosnące koszty generalnego wykonawstwa czy też wejście w życie nowych przepisów dotyczący Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego wymagają odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego, które posiadają duże podmioty. Mamy bardzo ciekawy bank ziemi, na którym będziemy systematycznie realizować nowe projekty odpowiadające na aktualne potrzeby klientów" - ocenił Wasiluk.

Grupa na koniec marca br. prowadziła budowę 20 projektów, w ramach których powstanie łącznie 2 544 mieszkania (120,8 tys. m2 PUM). Z projektów w realizacji z terminem ukończenia w 2022 r., w ramach których powstają 1 533 lokale (73,8 tys. m2 PUM) na koniec pierwszego kwartału. zostało zakontraktowanych 1 046 lokali (67%), podano także.

Grupa Victoria Dom jest jednym z liderów na warszawskim rynku nieruchomości (6,6% udziału pod względem liczby sprzedanych mieszkań w 2021 r.). W Polsce poza aglomeracją warszawską realizuje projekty na rynku krakowskim. Dodatkowo Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech w Berlinie oraz Lipsku.

(ISBnews)