"Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje. Dzień dywidendy: 24 maja 2022 r. Termin wypłaty dywidendy: 31 maja 2022 r." - czytamy w komunikacie.

W kwietniu zarząd Develii zarekomendował akcjonariuszom, by zysk za 2021 r. w kwocie 157,84 mln zł przeznaczyć w następujący sposób: 117,57 mln zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy, a 40,28 mln zł na kapitał zapasowy. Jednocześnie zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 201,4 mln zł (0,45 zł na akcję), która obejmuje powyższą część zysku za 2021 r., powiększoną o kwotę 83,84 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019.

Reklama

W 2021 r. Develia wypłaciła 76,1 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r., czyli 0,17 zł na akcję.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)