"Na koniec maja 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 15,1 mld zł i była o 1,9 mld zł wyższa niż na koniec kwietnia 2022 r." - napisano w komunikacie.

Jak poinformował bank centralny, w maju 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyła się o 12,5 mld zł, tj. o 3,1 proc., do poziomu 421,1 mld zł.

"Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych spadła o 7,7 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 1 bln 20,3 mld zł, a wartość gotówki w obiegu o 6,1 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 369,8 mld zł" - dodano.

Z danych NBP wynika, że zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 4,5 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 816,9 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 0,5 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 414,2 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 21,6 mld zł, tj. o 5,8 proc., do poziomu 352,5 mld zł.

Reklama
autor: Łukasz Pawłowski (PAP)