"Fitch obniżył również Viability Rating (VR) Pekao do bbb z bbb+. Krajowy rating długoterminowy został obniżony do AA-(pol) z AA(pol). Perspektywy IDR i krajowego ratingu długoterminowego są stabilne. Ratingi IDR, VR i krajowy rating długoterminowy Pekao zostały usunięte z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym [ang. Rating Watch Negative (RWN)]" - czytamy w komunikacie.

Fitch obniżył również długoterminowy rating IDR banku hipotecznego Pekao (Pekao BH) do BBB z BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy do AA- z AA. Perspektywy dla IDR i krajowego ratingu długoterminowego są stabilne. Obniżenie ratingów Pekao BH wynika z obniżenia ratingu jego spółki-matki - Pekao.

Reklama

"Obniżenie ratingu VR, długoterminowego IDR i krajowego ratingu Pekao odzwierciedla przede wszystkim obniżenie oceny polskiego środowiska operacyjnego do bbb z bbb+ oraz opinię Fitch, że ogranicza ona ogólny profil kredytowy Pekao, biorąc pod uwagę szeroką ekspozycję banku na środowisko operacyjne w Polsce" - czytamy dalej w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)