"Największe zagrożenia dla polskiego systemu bankowego wynikają w opinii badanych z nadmiernego wpływu polityki w gospodarce. Jest to dominujący czynnik [40% badanych]. Na dalszych pozycjach wskazano powszechne wakacje kredytowe [23%], sytuację gospodarczą w kraju [20%], problem kredytów CHF [20%], zmienność i niestabilność prawa [18%], niestabilną sytuację ekonomiczną i gospodarczą [18%], konflikt w Ukrainie [15%] oraz wysoką inflację [13%]" - czytamy w raporcie.

Jako szanse polskiego systemu bankowego wskazano: innowacyjne technologie i produkty (58%), stabilność systemu bankowego (33%), popyt na usługi bankowe (15%), programy i fundusze UE (13%), czy też konkurencyjność banków (13%).

Słabe strony systemu bankowego związane są z takimi czynnikami, jak: podatność na wpływ polityków (53%), zmienność regulacji i przepisów (38%), biurokracja i nadmiar przepisów (38%), czy też problem kredytów CHF (28%).

Reklama

Mocne strony polskiego sektora bankowego to: bezpieczeństwo systemowe (40%), stabilność i dobra sytuacja finansowa banków (40%), bankowość elektroniczna i cyfryzacja (38%).