"Nasza strategia jest oparta o siedem filarów. Przypomnę, że nasza poprzednia strategia (...) oparta była o cztery filary: innowacyjność, cyfrowość, dostępność i kompetencje" - powiedział w czwartek Gruza podczas prezentacji "Strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025".

Jak dodał, "do tych elementów dokładamy bardzo ważne nowe filary".

"Z jednej strony koncentrujemy się na człowieku, kliencie i pracowniku. Ale także poszerzamy nasze filary o ESG (...), synergię w Grupie Kapitałowej i temat rozwojowy - rozwoju nieorganicznego poprzez przejęcia. To są nowe elementy. One tworzą pewną holistyczną całość, w której poszczególne elementy wspierają się nawzajem" - powiedział Gruza.

PKO BP w czwartkowej informacji prasowej przekazał, że bank "wkracza w nowy horyzont strategiczny wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne: skalę działania, zaawansowanie cyfrowe i technologiczne oraz bezpieczeństwo i stabilność".

Reklama

"W nowej strategii Bank stawia na zmianę w podejściu do klienta, skupiając się na udoskonalaniu jego doświadczeń m.in. poprzez hiperpersonalizację, czy też dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klienta. Bank planuje również zwiększenie bazy młodych klientów, nie zapominając o seniorach, dla których sieć oddziałów własnych pozostanie kluczowym i tradycyjnym kanałem relacji z bankiem" - podano w informacji prasowej.

Jak dodano, dzięki synergii Grupy Kapitałowej, bank chce stworzyć najlepszą na rynku ofertę dla klientów biznesowych.

"PKO Bank Polski stawia sobie cele nakierowane na klientów, pracowników, społeczeństwo i akcjonariuszy" - wskazano. Nowa strategia PKO Banku Polskiego zakłada również mocniejszy nacisk na realizację celów ESG (środowisko, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny - PAP).

Bank w perspektywie do 2025 roku zamierza osiągnąć ROE (wskaźnik zwrotu na kapitale własnym) powyżej 12 proc., a wskaźnik C/I poniżej 45 proc. oraz utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7-0,9 proc.

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej należy do największych grup finansowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Banku jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Wartość aktywów PKO BP wynosi 439 mld zł. Po 9 miesiącach 2022 r. bank wypracował 1,6 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,6 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. udziałów w PKO BP. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta