"Bank zawiesi sprzedaż detalicznych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem od 17 grudnia 2022 roku. Klienci, którzy do tego czasu otrzymają formularz informacyjny o kredycie z ofertą zmiennego oprocentowania, będą mogli składać wnioski kredytowe do końca tego roku" - czytamy w komunikacie.

Realizacja założeń mapy drogowej KNF

Od 13 grudnia br. ING wprowadzi nowe oferty specjalne: Zima na swoim oraz Eko kredyt hipoteczny. Obydwie oferty będą oparte wyłącznie o oprocentowanie okresowo stałe.

Reklama

Obecnie w banku trwają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do wprowadzenia kredytów hipotecznych z oprocentowaniem bazującym na stawce WIRON, wskazano również.

Bank wprowadzając tę zmianę, realizuje założenia mapy drogowej opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez WIRON, czyli nowy wskaźnik typu Risk Free Rate. Zgodnie z tym dokumentem w przypadku istniejącego portfela detalicznych produktów hipotecznych opartego o WIBOR jego konwersja na nowy wskaźnik nastąpi w 2025 roku. Wówczas w klauzulach odsetkowych zastosowany będzie WIRON powiększony o spread korygujący określony w planowanym rozporządzeniu ministra finansów, które wprowadzi nowy wskaźnik referencyjny do umów kredytowych, podkreślono w informacji.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.