Bank w raporcie poinformował, że na koniec września br. Grupa miała portfel hipotecznych kredytów we frankach szwajcarskich o wartości bilansowej brutto 2 mld 3 mln zł, czyli 486,3 mln franków.

Przypomniano, że Pekao nie udziela kredytów frankowych dla ludności od 2003 r. "Niemal cały aktualny portfel kredytów w CHF dla ludności został przejęty przez Bank Pekao S.A. w procesie podziału przez wydzielenie Banku BPH S.A. (kredyty udzielone przed sierpniem 2006 roku)" - podano.

Jak poinformowano, do 30 września 2023 r. przeciw Grupie toczyło się 4 tys. 919 spraw sądowych ws. walutowych kredytów hipotecznych we frankach, których udzielono w latach ubiegłych o wartości 1 mld 6 mln zł.

Dodano, że przez dziewięć miesięcy, do 30 września 2023 r. "w sprawach z powództwa kredytobiorców przeciwko Grupie zapadło 807 niekorzystnych wyroków sądowych, w tym 127 wyroków mających charakter prawomocny oraz 25 korzystnych wyroków sądowych, w tym 2 mające charakter prawomocny".

Reklama

Bank wskazał, że na koniec września br. poziom rezerw na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych we frankach oszacowano na 2 mld 4 mln zł, to wzrost o 199 mln zł względem 31 grudnia 2022 r.