W marcu rada nadzorcza PKO BP powołała Szymona Miderę na stanowisko wiceprezesa zarządu i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu. Jednocześnie rada zdecydowała o powołaniu Midery na stanowisko prezesa banku pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 501,5 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)