Czy Pekao podniesie oprocentowanie depozytów?

To zadziała od przyszłego tygodnia. Zaoferujemy lokatę, która wiążę się z zarobkiem 5 proc. w ujęciu rocznym i 6 proc. w okresie trzyletnim - mówił Leszek Skiba.

Mamy bardzo szybki wzrost stóp procentowych. Inflacja na poziomie 12 proc. jest dużym zaskoczeniem – komentował Skiba.

Reklama

Oprocentowanie kredytów idzie bardzo szybko w górę, a oprocentowanie depozytów przez pewien czas stało. Czemu się tak działo? Z racji takiej, że oprocentowanie depozytów jest efektem popytu na depozyty – mówił prezes Pekao S.A.