"Nowy projekt PV +Gryf+, o mocy 19,83 MW, przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 r." - wyjaśniono w komunikacie prasowym.

Proces wyboru generalnego wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV „Gryf” spółka Energa OZE rozpoczęła 31 lipca. W przypadku wygrania tegorocznej aukcji OZE, inwestycja ma być oddana do eksploatacji na koniec przeszłego roku.

Nowa farma fotowoltaiczna będzie utworzona z ok. 70 tys. paneli polikrystalicznych PV. Projekt zakłada, że farma będzie eksploatowana co najmniej przez 25 lat.

"Posiadamy know-how, kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji OZE, w tym farm fotowoltaicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość oraz dynamiczne tempo wykonania tego typu instalacji wytwórczych" - powiedział w komunikacie prasowym prezes zarządu Energa OZE SA Piotr Meler.

Nowa farma powstaje na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów (powiat turecki).

Reklama

"Tam, gdzie wcześniej wydobywano węgiel brunatny, teraz rozwijana jest produkcja czystej energii. Dla gminy inwestycje te są szansą na zagospodarowanie pokopalnianych terenów i rozwój gospodarczy" - podało biuro prasowe Grupy Energa.

Podkreślono, że Energa "konsekwentnie wzmacnia pozycję lidera w sektorze odnawialnych źródeł energii pod względem udziału w miksie wytwarzania".

"Energa ma bogate portfolio źródeł, wykorzystujących energię wody, wiatru i promieniowania słonecznego. Eksploatowane są dwie farmy fotowoltaiczne, w tym jedna z największych tego typu instalacji w Polsce PV Czernikowo koło Torunia. Udział OZE w całkowitej mocy zainstalowanej floty wytwórczej Grupy Energa wynosi obecnie 39 proc. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych" - poinformowano.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną.

Z końcem kwietnia zakończone zostało wezwanie na wykup wszystkich akcji Energi SA, ogłoszone w grudniu 2019 r. przez PKN Orlen. Wzywający nabył łącznie ok. 80 proc. akcji, uzyskując 85,2 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.