Tematyka:

 • Narzędzia prawne, ich efekty, skuteczność.
 • Program „Czyste powietrze” – reaktywacja?
 • Zakaz palenia węglem w paleniskach domowych – źródła finansowania wymiany pieców.
 • Smog i ciepło systemowe – obligatoryjność a koszty przyłączenia.
 • Jakość powietrza w politykach miejskich, doświadczenia liderów.
 • Rola społecznej świadomości i edukacji.
 • Smog na terenach słabiej zurbanizowanych.
 • Problem ubóstwa energetycznego i środki zaradcze.

Prelegenci:

 • Adam Ambrozik, dyrektor ds. relacji z rządem, Velux Polska Sp. z o.o.
 • Andrzej Guła, lider, Polski Alarm Smogowy
 • Piotr Kuczera, prezydent Rybnika
 • Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca
 • Jacek Szymczak, prezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Paweł Ścigalski, pełnomocnik Prezydenta ds. jakości powietrza, Urząd Miasta Kraków
 • Hanna Uhl, dyrektor, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Polska
 • Daniel Wolny, kierownik, Biuro Zarządzania Energią, Urząd Miasta Katowice