Jednocześnie przyjęto 7,8 mld euro nowego finansowania na inwestycje przedsiębiorstw dotkniętych pandemią COVID-19, a także na czysty transport, zrównoważony rozwój miast, energetykę odnawialną, inwestycje w zdrowie i edukację.

Mapa Drogowa Banku Klimatycznego Grupy EBI w szczegółach opisuje, w jaki sposób grupa banku ma zamiar wspierać realizację Europejskiego Zielonego Ładu i zrównoważony rozwój poza Unią Europejską, podano w komunikacie.

"Krytyczna sytuacja klimatu i środowiska jest zagrożeniem dla życia ludzi i musimy się z nią pilnie zmierzyć. Dziś uzgodniliśmy Mapę Drogową Banku Klimatycznego Grupy EBI, w której zawarte są szczegóły naszej odpowiedzi na ten kryzys wartej 1 bln euro w najbliższych latach. To znaczący wkład w rolę Europy jako lidera na drodze do dekarbonizacji i ekologicznej, odpornej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki" - powiedział prezes EBI Werner Hoyer, cytowany w komunikacie.

Przyjęte przez radę banku 7,8 mld euro finansowania będącego odpowiedzią na pandemię COVID-19 zawiera natomiast 400 mln euro na inicjatywę COVAX, mającą na celu zapewnienie dostępności szczepionki w państwach afrykańskich i rozwój produkcji szczepionek w 92 rozwijających się gospodarkach.

Reklama

EBI przyjął też 1,8 mld euro finansowania na badania medyczne, nowe szpitale, inwestycje w zdrowie publiczne, a także lokalne systemy pożyczek wspierające sektor prywatny w obliczu pandemii.

Kolejne 2,6 mld euro przeznaczone zostanie na wspieranie przedsiębiorstw poprzez programy celowe, 1,1 mld euro na poprawę jakości życia w miastach, 1 mld euro na inwestycje w zdrowie i edukację oraz 1 mld euro na czystą energetykę i walkę z lokalnymi zanieczyszczeniami.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.