"Jak wskazują prognozy dla rynku krajowego, w 2022 roku należy liczyć się ze spadkiem krajowej konsumpcji mięsa per capita. Bilansowe spożycie wieprzowiny może obniżyć się o 5 proc. r/r, wołowiny o 4 proc., zaś drobiu o 2 proc." - czytamy w raporcie "Branża paszowa i mięsna. Przedsiębiorstwa w obliczu dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego".

Reklama

Mięso drożeje

Spadek spożycia mięsa przewidywany jest również na rynku unijnym.

"Spożycie wieprzowiny w br. ma być niższe o 3 proc. oraz o kolejne 0,3 proc. w 2023 r. Konsumpcja wołowiny i drobiu pozostanie stabilna w br., ale ma się obniżyć rok później" - napisano w raporcie.

Bank wskazał, że żywność jest jednym z czynników napędzających ogólny wzrost cen w br.

"Co istotne, wszystkie 3 główne kategorie mięsa surowego drożały szybciej niż średnia dla żywności, co czyni je bardziej narażonymi na ewentualne zmiany w popycie. Przewidywane spowolnienie gospodarcze może wzmacniać przesunięcia popytu w kierunku produktów tańszych" - czytamy dalej.

W ciągu najbliższych 10 lat w UE przewiduje się spadek spożycia wieprzowiny (o 5 proc.) oraz wołowiny (o 7 proc.), podano także.

Azja, Ameryka Południowa, Afryka - tutaj nadal rośnie apetyt na mięso

"W trendzie wzrostowym ma pozostać konsumpcja drobiu, choć jej dynamika będzie niższa niż w poprzednich 10 latach (średnioroczny wzrost 0,5 proc. vs. 2 proc.). W tym samym okresie globalna konsumpcja mięsa ma się zwiększyć o 15 proc. Za dekadę spożycie drobiu ma być wyższe o 18 proc., wieprzowiny o 17 proc., zaś wołowiny o 8 proc. Spożycie będzie rosło jednak głównie poza Europą. Za 65 proc. przyrostu ma odpowiadać Azja. Istotnymi ośrodkami generującymi wzrost popytu na mięso mają być też Ameryka Południowa oraz Afryka, z 13 proc. udziałami" - czytamy w raporcie.

Utrzymanie rozwoju przy ww. uwarunkowaniach będzie wymagało od branży mięsnej zwiększenia aktywności na dalekich rynkach, podkreślił bank.

Żywność jest jednym z czynników napędzających ogólny wzrost cen w br. W 2022 roku odnotowano silny wzrost krajowych cen detalicznych żywności. W październiku wskaźnik wzrostu cen r/r dla całej kategorii żywności wyniósł 122,8 pkt, zaś w całym okresie styczeń-październik ukształtował się na poziomie 114,6 pkt, podano także.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka w październiku CPI wyniosła 17,9 proc r/r.