Jednak na poziomie regionalnym istnieją już miejsca, w których występują poważne problemy. Afryka Północna ma krytyczne poziomy niedoboru wody, podczas gdy Azja Środkowa i Południowa zostały sklasyfikowane jako kraje o wysokim niedoborze wody (czyli stosunku poboru wody do zaopatrzenia w wodę).

Prognozy Światowego Instytutu Zasobów na rok 2040 pokazują, że problem z wodą ma się dopiero rozprzestrzenić. Raport Economist Intelligence Unit stwierdza: „Przyspieszająca urbanizacja, wzrost liczby ludności, zmiana klimatu i rozwój gospodarczy wywierają presję na systemy wodne”.

Według prognoz do 2040 r. 44 kraje staną w obliczu „niezwykle wysokiego” lub „wysokiego” poziomu niedoboru wody.

Reklama
ikona lupy />
Prognozowany stosunek poboru wody do zaopatrzenia w wodę (stan stresu wodnego) w 2040 r. / statista.com