Nowe uprawnienia daje władzom regionów dekret, który ma pomóc zamknąć zastosowane wobec Włoch procedury dotyczące naruszenia przepisów UE.

Jedna z tych procedur dotyczy przekroczenia dopuszczalnego limitu pyłu zawieszonego PM10 , czyli głównego składnika smogu. W przypadku braku działań normatywnych ze strony rządu, Włochom groziłoby postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i kary finansowe.

Nowy obowiązek władz lokalnych

Reklama

Aby do tego nie dopuścić, w sytuacji, gdy konieczne okaże się ograniczenie emisji szkodliwych substancji w powietrzu będących rezultatem ruchu drogowego, na mocy dekretu władze regionów mogą nakazać zmniejszenie dopuszczalnej prędkości pojazdów, także na stałe.

„Pomyślmy o okresie jesiennym i zimowym, kiedy poziom smogu jest bardzo wysoki. To władze regionalne będą miały obowiązek wprowadzić ograniczenie prędkości po to, by zredukować poziom smogu, zwłaszcza w wielkich miastach Niziny Padańskiej, nękanych przez przekraczający normy poziom szkodliwych substancji”- powiedział komendant straży miejskiej w Weronie Luigi Altamura.

Tak w wypowiedzi dla agencji informacyjnej Agi odniósł się do sytuacji dużych miast na północy Włoch.

Z Rzymu Sylwia Wysocka