Kto, ile i na co może uzyskać wsparcie finansowe od miejskich urzędników?

Kto może skorzystać z dotacji do OZE?

Z informacji przedstawionych na stronie warszawskiego urzędu miasta wynika, że z dodatkowego programu wsparcia instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) mogą skorzystać m.in.:

Reklama
 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • gminne i powiatowe osoby prawne.

Aby otrzymać powyższą dotację, nieruchomość, której ma ona dotyczyć, nie może być ogrzewana kotłami oraz paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy. Dodatkowo rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, czytamy na stronie Urzędu Miasta.

Ile i na co można pozyskać dotację do OZE z budżetu Warszawy?

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2022 roku wysokość dotacji na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zależy od tego, czy o dofinansowanie występuje jednostka sektora finansów publicznych, czy podmiot niezaliczany do tego sektora.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wynosi do 80 proc.rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych wysokość dotacji wynosi:

 • powietrzna pompa ciepła - do 30 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł/kW
 • gruntowa pompa ciepła - do 40 000 zł, ale nie więcej niż 2 000 zł/kW
 • kolektory słoneczne - do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł/m2
 • fotowoltaika - do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł/kW
 • turbiny wiatrowe - do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł/kW.

Gdzie możesz złożyć wniosek o dotację do OZE?

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

ul. Aleje Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

Niezbędne druki i formularze można pobrać ze strony Urzędu Miasta Warszawa. W miejskim budżecie jest do rozdania jeszcze 9 mln zł.