KE podejrzewa, że linie lotnicze stosują praktyki potencjalnie wprowadzające klientów w błąd poprzez sugerowanie, że ich usługi są ekologiczne. Chodzi o usługę udostępnianą przez niektóre linie przy zakupie biletu - klient może za dodatkową opłatą wykupić tzw. offset - kompensację wyemitowanego w czasie lotu dwutlenku węgla. KE w liście skierowanym do 20 linii lotniczych zwróciła się o wyjaśnienie, na czym polega ta kompensacja. Dała liniom lotniczym 30 dni na dostosowanie swoich praktyk do unijnego prawa konsumenckiego, zwłaszcza do dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów.

O podjęcie działania zwróciła się do KE Europejska Organizacja Konsumencka (BEUC). W wydanym we wtorek oświadczeniu BEUC napisała, że klienci nie mogą mieć pewności, czy np. drzewa, które mają być posadzone w celu zrekompensowania gazów cieplarnianych wyemitowanych podczas lotu, naprawdę wychwytują dwutlenek węgla, o ile w ogóle kiedykolwiek zostaną posadzone. Jak podkreśliła, twierdzenie, że zapłata dodatkowych pieniędzy może "zrównoważyć", "zneutralizować" lub "skompensować" emisję CO2 podczas lotu, jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Działanie to zostało podjęte wspólnie z siecią zrzeszającą ograny ochrony konsumentów z krajów Unii oraz z Norwegii i Islandii (należy do niej UOKiK).

Reklama