W uroczystym rozpoczęciu budowy udział wzięli m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, prezes PGNiG Jerzy Kwieciński oraz prezes PGNiG Termika Paweł Stańczyk, ta ostatnia spółka jest inwestorem.

Kwieciński w swoim wystąpieniu podkreślił, że przemyska inwestycja jest przykładem zrównoważonego rozwoju naszego kraju. „Ta inwestycja jest też przykładem nowego podejścia naszej spółki, w ramach którego chcemy być integratorem rynku ciepłowniczego w naszym kraju. Nie tylko chcemy modernizować istniejące elektrociepłownie, ale także budować nowe, jak tutaj w Przemyślu” – dodał.

Szef PGNiG podał, że nowa elektrociepłownia dostarczać będzie ok. 11 MW energii cieplnej i ponad 5 MW energii elektrycznej. „Dzięki inwestycji poprawią się warunki życia mieszkańców, bo do atmosfery rocznie trafi mniej o 4300 ton dwutlenku węgla, 32 tony mniej dwutlenku siarki jak i również 4,5 tony mniej szkodliwych pyłów, które wydychamy. Jej znaczenie jest zatem duże dla miasta” – podkreślił Kwieciński.

Prezes PGNiG przypomniał, że Podkarpacie jest kolebką przemysłu naftowo-gazowego nie tylko w naszym kraju, ale również na świecie. Dodał, że w tym regionie jest też największe złoże gazu w Polsce, które eksploatuje PGNiG – złoże Przemyśl. „Wydobyliśmy z tego złoża już 65 mld m sześc. gazu” – powiedział.

Reklama

Kwieciński zadeklarował, że spółka będzie chciała realizować więcej takich inwestycji, jak ta w Przemyślu.

Prezes PGNiG zaznaczył, że spółka w piątek pokazała szacunkowe wynika za drugi kwartał i I półrocze br. i „one pokazują, że stać nas na takie inwestycje”.

„Są to wyniki rekordowe, które trudno będzie nam pobić w przyszłości. Skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA za I półrocze to ponad 9,3 mld zł. Wynik netto za I półrocze to prawie 6 mld zł. Trudno będzie nam takie wyniki powtórzyć. Pomimo pandemii, trudnej sytuacji w Polsce i na świecie, nasza spółka radzi sobie dobrze i dzięki temu chcemy realizować takie inwestycje, jak tutaj w Przemyślu” – powiedział Kwieciński.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę z kolei, że inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich. Budowa elektrociepłowni, jak podała minister, jest dofinansowana kwotą ponad 5,6 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„To inwestycja, która poprawia środowisko, ale również zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Przemyśla. To także projekt, który przyczynia się do, tak ważnej w tej chwili, transformacji energetycznej, do tego procesu dążenia do niskoemisyjności” – powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Minister zapowiedziała, że w nowej perspektywie finansowej UE rząd będzie chciał realizować podobne inwestycje, jak te w Przemyślu. „Przekonujemy Komisję Europejską jak ważna jest infrastruktura gazu ziemnego do tego, aby dążyć do neutralności klimatycznej, aby niskoemisyjność osiągać” – argumentowała.

Natomiast prezes PGNiG Termika Paweł Stańczyk zaznaczył, że elektrociepłownia będzie produkować energię w kogeneracji, czyli powstawać będzie ciepło i prąd.

„Nasza inwestycje, choć może nie zostanie zauważona przez mieszkańców, bo to nie jest nowa droga czy chodnik, ale niemal wszyscy będą z niej czerpać korzyści” – mówił Stańczyk.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems.