Wtorkowy "Pulsie Biznesu" przypomina, że na 10 września zaplanowano spotkanie przedstawicieli rządu ze śląskimi górnikami, a tematem ma być polityka energetyczna Polski. "Z tej zapewne przyczyny odpowiedzialne za ten dokument Ministerstwo Klimatu zamknęło prace i przekazało projekt rządowi" - pisze "PB".

Z projektu wynika, że do 2040 r. udział węgla w strukturze zużycia energii może spaść do 11-28 proc. w zależności od tego, czy uprawnienia do emisji CO2 będą tanie czy drogie. Tymczasem - jak zauważa dziennik - w projekcie z listopada 2019 r. opublikowanym tuż przed dymisją Krzysztofa Tchórzewskiego, ówczesnego ministra energii, udział ten miał być na poziomie 28 proc. i nie przewidywano widełek.

Minister klimatu Michał Kurtyka zapewnił, że transformacja polskiej energetyki będzie sprawiedliwa i do jej sfinansowania zostaną zmobilizowane europejskie fundusze o wartości 60 mld zł.

Nowy projekt zakłada nieco większy udział odnawialnych źródeł energii - co najmniej 23 proc. (w projekcie polityki energetycznej z listopada 2019 zapisano 21-23 proc.). Projekt nadal przewiduje budowę elektrowni jądrowych i morskich farm wiatrowych.