"Od dłuższego czasu obserwujemy bardzo duże zainteresowanie koszykiem instalacji do 1 MW, gdzie przybywa elektrowni fotowoltaicznych. Powyżej 1 MW od dwóch lat pojawiły się elektrownie fotowoltaiczne, natomiast wyczerpały się projekty elektrowni wiatrowych" - powiedziała Szwed-Lipińska podczas panelu na konferencji Powerpol.

Tegoroczne aukcje zaplanowane są na czerwiec, ponieważ według obecnego stanu prawnego do wtedy obowiązuje aktualny system wsparcia. Jednak w procesie legislacyjnych jest już nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z którą przedłużone ma zostać obowiązywanie systemu aukcyjnego.

"Być może tegoroczna aukcja nie będzie przeprowadzona w czerwcu, tylko później, chcąc zapewnić jak największej liczbie inwestorów możliwość udziału" - powiedziała dyrektor.

"To co też jest kluczowe z punktu widzenia struktury koszyka, to nowelizacja ustawy odległościowej. Jeżeli faktycznie zostaną przyjęte zmiany w tym obszarze, to jest prawdopodobne, że w koszyku powyżej 1 MW walka będzie dużo bardziej wyrównana" - wskazała także Szwed-Lipińska.

Dodała, że proces pre-certyfikacji jest obecnie de facto zawieszony, ponieważ uczestnicy nie składają wniosków, czekając na zmiany legislacyjne.

Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).