W opracowanym przez firmę procesie, surowce biologiczne są przetwarzane razem z materiałem kopalnym. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie udziału paliw odnawialnych i redukcja emisji CO2 o 200 tys. ton rocznie, bez negatywnego wpływu na jakość paliw, podkreślono.

"Kupując rocznie ponad 500 tys. ton biopaliw (bioetanolu i biodiesla) do mieszania, MOL przez długi czas był konsumentem biopaliw. Dzięki tej inwestycji, po raz pierwszy stajemy się jednak producentem ekologicznych paliw. Oferując bardziej przyjazne środowisku paliwa, przyczyniamy się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki szerszemu wykorzystaniu surowców z recyklingu. Zgodnie z założeniami zaktualizowanej niedawno strategii 'Shape tomorrow', planujemy produkować ponad 100 tys. ton biopaliw do roku 2030" - powiedział wiceprezes Grupy MOL ds. segmentu downstream Gabriel Szabó, cytowany w komunikacie.

W procesie, jaki wprowadzono w rafinerii Danube, surowce biologiczne są poddawane przerobowi razem z paliwem kopalnym, w wyniku czego powstaje olej napędowy. W tym celu mogą zostać użyte także oleje roślinne, zużyty olej do smażenia czy tłuszcze zwierzęce. Co istotne, jakość otrzymanego paliwa jest taka sama, jak oleju napędowego otrzymywanego w całości z ropy typu crude. Zaletą tej metody jest to, że pozwala na dalsze zwiększanie udziału biokomponentów w oleju napędowym, wyjaśniono.

Próbna produkcja ruszyła w marcu ub.r. i działa regularnie od maja. Otrzymywany biokomponent ma zdecydowanie wyższy potencjał redukcji emisji CO2 niż inne rodzaje biopaliw pochodzących z tego samego surowca. Dzięki temu projektowi, redukcja emisji CO2 sięgnie 200 tys. ton rocznie. Celem firmy jest dalszy rozwój portfolio surowców z recyklingu, by osiągnąć jeszcze większe oszczędności emisji CO2, wynika także z materiału.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. W 2020 r. odnotował 13,1 mld USD przychodów.

(ISBnews)