Zysk operacyjny wyniósł 93,3 mln zł wobec 20,26 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 98,95 mln zł wobec 22,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 657,11 mln zł w 2020 r. wobec 204,25 mln zł rok wcześniej. Całkowite przychody z działalności operacyjnej wyniosły 669,81 mln zł wobec 209,91 mln zł rok wcześniej.

"To był wyjątkowy rok, trudny, wymagający przez męczącą pandemię. Jednak zaangażowanie i motywacja naszego zespołu pokazały, jak można zagrożenia zamieniać w szanse, a wyzwania niepewnych czasów - w walkę o lepszą przyszłość" - skomentował prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. grupa pozyskała 1 500 MW projektów farm lub praw do nich oraz przeszła do negocjacji umów o potencjale kolejnych prawie 4 500 MW projektów. Łącznie daje to prawie 6 000 MW mocy w farmach, gdzie zakładając że zostanie wybudowanych około połowa, wartość po wybudowaniu przekroczy 6 mld zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 64,44 mln zł wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)